mjukvara service
profil


Ni använder en dyr professionell mjukvara, och Ni kan trycka färdigt bara Ert resultat??

=> Vi kan exportera filer för Er också,
oberoende från Er mjukvara,
och efter Era önskningar
beträffande filformat
och dokumentskydd,
och Ni kan arkivera digitalt!

... och allt via internet!

Ni behöver bara fylla i ett litet formulär
och skicka efter en - Ni förvärver ett anbud!
Har Ni glömt slagorden för Er
PDF fil?

=> Vi hjälper i obehagliga situationer.

... och allt via internet!

Ni behöver bara fylla i ett litet formulär
och skicka efter en - Ni förvärver ett anbud!


... igen en professionell mjukvara,
och Ni kan inte behandla Er licensinnehavare informationar för
Er mjukvara??

Ni flyttade och kan inte korrigera
Er adress som mjukvaran genererer automatiskt??

=> Vi kan korrigera Era utskrifter
digitalt efter Era önskningar!

... och allt via internet!

Ni behöver bara fylla i ett litet formulär
och skicka efter en - Ni förvärver ett anbud!
Har Ni glömt slagorden för Er
MS Office dokument eller en ZIP fil?

=> Vi kan hjälpa i denna knepiga situation!

... och allt via internet!

Ni behöver bara fylla i ett litet formulär
och skicka efter en - Ni förvärver ett anbud!mjukvara service beträffande dokumentskydd, slagord, filformat, filexport, ...